Nettsiden inneholder informasjon om Oslos parsellhager og presenterer funnene fra et forskningsprosjekt om parsellhagedyrking utført av samfunnsviter Siri Haavie.

dine kommentare

Har du

- kommentarer til nettsiden?
- nyhetsstoff?
- forslag til endringer eller korreksjoner

vennligst send en e-post til siri@haavie.no eller bruk kommentarfeltet nedenunder.

siste nytt

(14.05.2019) Ønsker du å få parsell?... les mer

(16.04.2018) Ny Håndbok for oppstart og drift av parsellhager... les mer

(21.06.2017) Lange ventelister for å få parsell... les mer

(03.06.2015) Ventelistene for å få parsell er mer enn doblet siden 2010... les mer

 

Alle nyheter