Nettsiden inneholder informasjon om Oslos parsellhager og presenterer funnene fra et forskningsprosjekt om parsellhagedyrking utført av samfunnsviter Siri Haavie.

dine kommentare

Har du

- kommentarer til nettsiden?
- nyhetsstoff?
- forslag til endringer eller korreksjoner

vennligst send en e-post til siri@haavie.no eller bruk kommentarfeltet nedenunder.

siste nytt

(03.06.2015) Ventelistene for å få parsell er mer enn doblet siden 2010... les mer

(30.01.2014) Hva sier Grøntplanen om parsellhager?... les mer

(09.05.2012) 3800 personer satte seg på venteliste for å få en 5m2 parsell i Bjørvika... les mer

(24.04.2012) Direktør i Bymiljøetaten, Hans Edvardsen, vil ha flere parsellhager i Oslo... les mer

(28.03.2012) Hva sier forslaget til Grøntplan for Oslo om parsellhager?... les mer

(15.03.2012) Mat og jord, der du bor - Majobo-prosjektet... les mer

(29.02.2012) Artikkel i Dagens Nyheter om den økende interessen for urban dyrking... les mer

(17.02.2012) Den urbane hagen - dokumentarfilm om urban dyrking i Oslo... les mer