Parsellhager i Oslo

Årvoll parsellhagelag

Årvoll parsellhagelag ligger på et av jordene til Årvoll gård, som er et levende kultursenter i Bydel Bjerke. Årvoll parsellhagelag er en selvstendig organisasjon. Samtidig er laget en del av foreningsfellesskapet på gården. Parsellhagelaget deltar i Brukerforum, som er en sammenslutning av alle foreningene på gården. Se nettsiden til Årvoll gård. For informasjon om Årvoll parsellhagelag se: www.aarvoll-parsellhage.no

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   
   
Etablert: 1981
Områdets totale størrelse: ca 2700 mog tilliggende areal ca 500 m
Antall parseller: 65
Størrelsen på parsellene: varierer, opptil 40 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 400 (mindre parsell) kr 600 (større parsell)
Venteliste: Ja (juni 2024). Flere søknader inne "på vent". Tildeling av parsell gjøres etter vurdering av søknadene. Veiledning vedrørende søknadens innhold finnes på lagets nettside. Søknader om parsell må inneholde punktene som er nevnt i søknadsveiledningen for å bli vurdert.
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Ja
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Delvis
Tilgang til toalett: Ja, delvis
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Årvoll gård, blomster og urteparsell
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Høst og vår - aktiv, obligatorisk deltakelse. Dugnadene i parsellhagen er viktige arrangementer. Like viktig som selve dugnadsoppgavene er fellesskapet, diskusjoner, informasjonsutveksling og muligheten for å bli kjent.
Arrangementer/kurs: Det arrangeres medlemsmøter 2 ganger i året hvis mulig.
Foreningstilknytning: Det norske hageselskap
Markedsføring: www.aarvoll-parsellhage.no
Bydelens rolle: Bydelen har tidligere bevilget penger (1981 og 1984) til grunninvesteringer og innkjøp av utemøbler.
Områdets reguleringsstatus: Regulert til spesialområde bevaring (offentlig bygning)
G.nr/B.nr: 87/49
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Oslo kommune v/ Bydel Bjerke
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Fra 2017 kontrakt med Bydel Bjerke med 6 måneders oppsigelsesfrist.
Truet?: Ingen konkrete planer om utbygging av området.

Merknad: Beboere i nærmiljøet og bydelen prioriteres. En viktig ordning for å sikre lagets drift er obligatorisk, aktiv, deltakelse i en/flere aktivitetsgrupper. Informasjon om gruppene finnes på lagets nettside.

Laget har pr 2024 en flott kompoststasjon - vi komposterer nesten alt hageavfall -  men målet er at medlemmene skal "omsette hageavfallet på egen parsell" - et viktig punkt for å få en "levende jord" og derav mer friske og sterke vekster. Kompostgruppa er en aktiv gruppe, og gir undervisning og veiledning både teoretisk og praktisk.

Årvoll parsellhage er i dag et godt drevet parsellhage, med aktive medlemmer og levende fellesskap.