Parsellhager i Oslo

Årvoll parsellhagelag

Årvoll parsellhagelag ligger på et av jordene til Årvoll gård, som er et levende kultursenter i Bydel Bjerke. Årvoll parsellhagelag er en selvstendig organisasjon. Samtidig er laget en del av foreningsfellesskapet på gården. Parsellhagelaget deltar i Brukerforum, som er en sammenslutning av alle foreningene på gården. Se nettsiden til Årvoll gård. For informasjon om Årvoll parsellhagelag se: www.aarvoll-parsellhage.no

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   
   
Etablert: 1981
Områdets totale størrelse: ca 2700 mog tilliggende areal ca 500 m
Antall parseller: 65
Størrelsen på parsellene: varierer, opptil 40 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 400 (mindre parsell) kr 600 (større parsell)
Venteliste: Ja (mai 2023). Noen søknader inne. Tildeling av parsell gjøres etter vurdering av søknadene. Veiledning vedrørende søknadens innhold finnes på lagets nettside. Søknader om parsell må inneholde punktene som er nevnt i søknadsveiledningen for å bli vurdert.
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Ja
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Delvis
Tilgang til toalett: Ja, delvis
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Årvoll gård, blomster og urteparsell
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Høst og vår - aktiv, obligatorisk deltakelse. Dugnadene i parsellhagen er viktige arrangementer. Like viktig som selve dugnadsoppgavene er fellesskapet, diskusjoner, informasjonsutveksling og muligheten for å bli kjent.
Arrangementer/kurs: Det arrangeres medlemsmøter 2 ganger i året hvis mulig.
Foreningstilknytning: Det norske hageselskap
Markedsføring: www.aarvoll-parsellhage.no
Bydelens rolle: Bydelen har tidligere bevilget penger (1981 og 1984) til grunninvesteringer og innkjøp av utemøbler.
Områdets reguleringsstatus: Regulert til spesialområde bevaring (offentlig bygning)
G.nr/B.nr: 87/49
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Oslo kommune v/ Bydel Bjerke
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Fra 2017 kontrakt med Bydel Bjerke med 6 måneders oppsigelsesfrist.
Truet?: Ingen konkrete planer om utbygging av området.
Merknad: Beboere i nærmiljøet og bydelen prioriteres. En viktig ordning for å sikre lagets drift er obligatorisk, aktiv,  deltakelse i en/flere aktivitetsgrupper. Informasjon om gruppene finnes på lagets nettside.