Parsellhager i Oslo

Brobekk skolehage

Brobekk skolehage
Foto: Erik Marcussen

Brobekk skolehage var fra ca. 1965 skolehage for flere av byens skoler. Da kommunen kuttet midlene til skolehagedriften i 1989 ble det meste av skolehagevirksomheten nedlagt, og bydel Bjerke tok over forvaltningsansvaret for området. I dag er det noen få barnehager og skoler som har dyrkningsfelt, mens det meste er leid ut til private parseller. Området har en stor frukthage og mange bærbusker, samt et rikt dyreliv av fugler og insekter. Det er også et drivhus i hagen som parselldyrkerne kan bruke. Skolehagen har en større urtehage og det foregår noe kursvirksomhet. 

Parselldyrkerne er i alle aldre og kommer fra mange land. Det legges vekt på at det skal være et sosialt og inkluderende miljø for alle. Brobekk skolehage ble i 2013 og 2014 tildelt kr 150 000 til integreringstiltak. I mars 2015 ble det opprettet en frivillig organisasjon som heter "Brobekk skolehages venner". Den har egne vedtekter og et valgt styre. Alle som har parsell må være medlem av venneforeningen, men også andre personer kan være medlem i foreningen.

Brobekk skolehage har egen hjemmeside: www.brobekk.skolehage.org 

Facebook: www.fb.com/brobekkskolehagesvenner

Instagram: @brobekkskolehage   

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
   

 

Etablert: 1989
Områdets totale størrelse: 20 000 m2
Antall parseller: 147, inkludert felles dyrkeområdet, urtehage mm.
Størrelsen på parsellene: 25-50 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 750,- for 50 m2 + medlemsskap i "Brobekks skolehages venner" kr 300 
Venteliste: 117 (juni 2021) 
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Urtefeltet har 1 meter brede hellelagte ganger med tanke på rullestolbrukere. Området har brede gruslagte veier.
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Ja, egne regler for parselldyrkerne. Det er fra 2015 også en betingelse at parselldyrkerne er medlem av "Brobekk skolehages venner", at en deltar på dugnader og er med i en egen arbeidsgruppe.
Vannforsyning: Ja
Inngjerding: Ja. Portene åpnes når hagen har åpne dager, for eksempel når fruktblomstringene er på det flotteste noen dager i mai, under vårmarkedet, høstmarkedet, ved omvisninger i urtehagen og på åpne kurs og arrangementer.
Tilgang til toalett: Ja, utedoer
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Stort grøntareal med plen og sitteplasser og ca. 200 frukttrær. I 2016 har skolehagen fått et utekjøkken med 2 griller og bakerovn. Dette kan parselldyrkerne bruke fritt.
Styre og vedtekter: Driften administreres av styret i Brobekk skolehages venner.
Dugnad: Obligatorisk deltakelse i dugnadsgrupper med ulike oppgaver, samt Ruskendugnader vår og høst
Arrangementer/kurs:Flere åpne kurs og arrangementer i løpet av sesongen. Annonseres på skolehagens hjemmesider og på facebook.
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Lokalavisen og arrangementer, samt sosiale medier og nettsider. Parsellhagen er medlem av Brukerforum på Årvoll gård og deltar på søndagskafeer og med salg av urter på julemessen på Årvoll gård.
Bydelens rolle: Bydel Bjerke bidrar med et mindre årlig beløp. Styret sender hvert år en rapport med revidert regnskap til miljø- og samferdselskomiteen i bydelen. I forbindelse med at skolehagen er en del av områdeløftet for Linderud, Vollebekk og Økernbråten, er bydelen interessert i å bruke skolehagens ressurser i andre arrangementer som foregår i bydelen. I september arrangerer Bydel Bjerke en "Bydyrkfestival". Skolehagen holder da marked med salg av grønnsaker og med kafeteria og salg av grønnsaksuppe. Dette skjer i samarbeid med Linderud gård. 
Områdets reguleringsstatus: Regulert til spesialområde (skolehagetomt) og friområde
G.nr/B.nr: 85/3
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Bjerke Bydel har forvaltningsansvaret. Fra 2013 er Brobekk skolehage lagt inn under områdeløftet for Linderud, Vollebekk og Økernbråten i forbindelse med Groruddalssatsingen. 
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ingen kontrakt med kommunen
Truet?: Nei. Det har tidligere vært vurdert å bruke deler av området til bl.a. boliger, skole og aldershjem/sykehjem. Det ble for få år siden avgitt ca. 3 dekar (3000 m2) til bygging av ny barnehage på området.  Brobekk skolehage er nå kommet inn under områdetløftet som en del av Groruddalssatsingen, og bydelen vil prøve å få til en bedre bevaring av området som grøntareal. Området er i starten til å utvikle seg til noe mer og bli et grøntområde for flere enn parselldyrkerne. Dette er ønsket fra bydelsadministrasjonen, uten at de har hatt så mye å bidra med. Det arbeides blant annet med å åpne området mer for nærmiljøet gjennom arrangementer og kursvirksomhet. Men det krever administrative ressurser.
Merknad: Skolehagen mottok Grønne midler til jordkjeller i 2020 og til gravefri markedshage i 2021. Brobekk skolehage har tidligere blitt tildelt kr 150 000 til integreringstiltak (i 2013 og 2014). Den siste tildelingen er bl.a. brukt til felles utekjøkken. I 1999 ble hagen tildelt kr 70 000,- fra Flyktninge- og innvandreretaten til integrering, nettverksbygging og økt kontakt mellom nordmenn og innvandrere. Pengene den gang ble bl.a. benyttet til et stort drivhus.