Nettsiden inneholder informasjon om Oslos parsellhager og presenterer funnene fra et forskningsprosjekt om parsellhagedyrking utført av samfunnsviter Siri Haavie.

dine kommentare

Har du

- kommentarer til nettsiden?
- nyhetsstoff?
- forslag til endringer eller korreksjoner

vennligst send en e-post til siri@haavie.no eller bruk kommentarfeltet nedenunder.

siste nytt

(05.05.2020) Oppdatert Håndbok for oppstart og drift av parsellhager 2020... les mer

(19.04.2020) Ny stor parsellhage på Grefsen... les mer

(14.05.2019) Ønsker du å få parsell?... les mer

(21.06.2017) Lange ventelister for å få parsell... les mer

(03.06.2015) Ventelistene for å få parsell er mer enn doblet siden 2010... les mer

 

Alle nyheter