Parsellhager i Oslo

Etterstad parsellhagelag

Etterstad parsellhagelag

Parsellhagen ligger mellom boligblokkene på Etterstad på et fellesareal som tidligere var gressplen. Plenen ble pløyd opp og lagt ut til parsellhager i 1982 ved et samarbeidsprosjekt mellom OBOS, Friluftsetaten, Velforeningen og landskapsarkitekt Bjarne Aasen. NRK laget i 1985 et TV- program om parsellhagelaget.

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   

 

Etablert: 1982
Områdets totale størrelse: 1600 m2
Antall parseller: 31 (se fellesarealer og merknad)
Størrelsen på parsellene: 25 parseller på 50 m2 og 6 på 25 m2 (se merknad)
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 600,- . Depositum for parsell er kr 1500,- og depositum for nøkler til redskapsbod og vannuttak er på kr 250,-
Venteliste: 150 (juni 2021). De siste årene har det til enhver tid stått over 120 på ventelisten. 
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Ja, alle medlemmer må underskrive en kontrakt med rettigheter og plikter ved leie av parsell.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Nei, men stort sett uproblematisk. Det er bærbusker og frukttrær rundt hele hagen.
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Urte- og bærparsell opptar 2 parseller. Arealet for 2 av parsellene brukes til redskapsbod og sitteplass.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: 4 dugnader pr år. I tillegg må alle medlemmer delta i en arbeidsgruppe med ansvar for løpende vedlikehold av felles trær, busker og uteplass.
Arrangementer/kurs: Et årlig medlemsmøte med ekstern foredragsholder. Grilling etter dugnader. Planlegger åpen dag og andre arrangementer for ikke-medlemmer fra 2020. 
Foreningstilknytning: Nei (tidligere tilknyttet Det norske hageselskap)
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Har tidligere fått kr 2000,- til møbler og hageredskaper
Områdets reguleringsstatus: Regulert til friområde
G.nr/B.nr: 237/2
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Oslo kommune, Bymiljøetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Kontrakt med Bymiljøetaten. Fornyet for 5 nye år fra 1.1.2020 til 31.12.2024. Parsellhagelaget betalte årsavgift til Bymiljøetaten på kr. 2000.
Truet?: Nei
Merknad: Parsellhagelaget startet i 2010 en ordning med noen mindre parseller enn tidligere siden 50 m2 var for mye for en del medlemmer. 6 av parsellene er nå på 25 m2. Styret vurderer fortløpende om flere parseller skal deles, for å gi rom for flere medlemmer.