Forskningsprosjektet

Forskningsrapporten "Parsellhagedyrking i Oslo - en statusoversikt" (ISBN 82-8053-000-2) sammenfatter hovedfunnene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant Oslos parsellhagedyrkere høsten 1999. Initiativet til undersøkelsen ble tatt av Siri Haavie, som også stod for innsamlingen og analysen av datamaterialet. Osloforskning og flere etater i Oslo kommune bidro med økonomisk støtte til prosjektet.

Nedenfor finner du en komplett versjon av rapporten i PDF-format (20 Mb), og en Word-versjon uten illustrasjoner og der flere figurer mangler. Du finner også et sammendrag av hovedfunnene fra undersøkelsen,to artikler om parsellhagedyrking publisert i tidsskriftet PLAN, en kronikk om parsellhagedyrking fra Aftenposten og et foredrag på engelsk om parsellhagedyrking i en norsk kontekst.

Sammendrag av hovedfunnene

English summary

 

PDF formatet er på 20 mb (cross-plattform)

Word formatet på under 1mb (Zip versjon - pc brukere)