Parsellhager i Oslo

Geitmyra parsellhagelag

Geitmyra parsellhagelag

Geitmyra skolehage ble etablert i 1909 og har i alle år vært sentrum for skolehagedriften i Oslo. På det meste drev 13 skoler skolehage på området, men etter store nedskjæringer i skolehagebudsjettet på 80-tallet har mange måttet kutte ned på skolehagevirksomheten.

16 skoler (og Aktivitetsskoler) har i dag skolehagefelt på området. I tillegg kommer mange skoler på besøk. Arealene skolene dyrker er betydelig mindre enn tidligere. Ledig areal leies derfor ut til barnehager, institusjoner, foreninger og parsellvirksomhet. Mange nasjonaliteter er representert blant brukerne.

i 2021 har Fontenehuset, Aktivitetshuset Prindsen, Lovisenberg sykehus v/klinikk for psykisk helsevern, Den grønne spiren, Omstilling Sagene, Sagene internasjonale og flerkulturelle frivillighetssentral - SAIF, Utviklingssenteret i Bydel Sagene, SOS-barnebyer, NMBU og Geitmyra matkultursenter for barn hvert sitt dyrkingsfelt, og Oslo og omegn økologiske hagebrukslag har en egen demonstrasjonshage. Det er også et birøkterlag som har bier i hagen og et hønselag som har høner. Flere barnehager bruker området til turområde, og 10 barnehager har eget dyrkingsfelt. Oslo fylkeslag av Det norske hageselskap er involvert i flere aktiviteter, og driver blant annet et større arbeid som er en del av den nasjonale satsingen Grenseløse hager. Flere foreninger og bydeler låner drivhusplass og/eller benytter Geitmyra for kurs og møter.

Parsellhagedriften har i mange år vært drevet i regi av skolehageleder Tore Faller. Geitmyra parsellhagelag ble stiftet i juni 2006 og organiserer nå parsellhageutleie i samarbeid med skolehageleder.

Kontaktperson skolehagen: Tore Faller
Tlf: 22 38 25 20 / 913 18 389
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Adresse: Oslo kommunale skolehager, Kierschows gate 9, 0462 Oslo
Nettside: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skolehager/

Parsellhagelaget har egen hjemmeside: https://geitmyraparsellhagelag.no

Kontaktperson parsellhagen:

Jana Veitenhansl
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
adresse: Geitmyra parsellhagelag Kierschows gate 9 0462 Oslo

 

Etablert: 1909
Områdets totale størrelse: 41435 m2
Antall parseller: 224
Størrelsen på parsellene: 6-40 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 400,- Av parselleien går kr. 300,- til Oslo kommune.
Venteliste: ca. 330 (juni 2022). Ventelisten er stengt. Styret arbeider for å få flere parseller (ved å dele noen av parsellene), slik at flere kan få glede av en parsell på området. De siste 2 årene har styret klart å øke antallet parseller med 50 på denne måten.
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Ja
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja, tilfredsstillende (porten åpen 9.00-16.00)
Tilgang til toalett: Ja
Felles redskapsbod: Ja. Parsellhagelaget arbeider for å skaffe flere felles redskaper.
Fellesarealer: Mange hundre frukttrær, benker og plen.
Styre og vedtekter: Geitmyra parsellhagelag ble stiftet i juni 2006. Har vedtekter.
Dugnad: 2 ganger i året
Arrangementer/kurs: "Geitmyradagen" (åpen hage med diverse arrangementer) arrangeres årlig. Oslo økologiske hagebrukslag arrangerer egne kurs og har åpen besøkshage. 
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til friområde
G.nr/B.nr: 220/50
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Utdanningsetaten/Bymiljøetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ingen kontrakt

Truet?: Skolehagen ble i 1994 vurdert omgjort til gravplass, og i høringsutkastet til Kommuneplan 2000 var området vurdert som mulig boligfortettingsområde med et potensiale på opptil 320 boliger. Det ble senere utarbeidet en "mulighetsbeskrivelse" av nærmere 500 boliger på området. Utbyggingsplanene ble avvist i bystyrevedtak høsten 2005. Det har også vært planer om å bygge en barnehage på 4 avdelinger i det nordlige hjørnet av området. Barnehageplanene er nå skrinlagt.

Geitmyra Matkultursenter ønsker nå å etablere et undervisningsbygg, et såkalt "besøksdrivhus", inne i skolehagen. Dette er noe verken skolehageleder, Tore Faller, eller Vern Geitmyra-aksjonen ønsker skal etableres. De mener Matkultursenteres planer fører til privatisering og konkurrerende virksomhet, og at skolehagen heller skal videreutvikles i kommunal regi - til beste for alle elevene i Oslo-skolen. For mer informasjon se www.vern-geitmyra.no

Merknad: I vedtektene står det blant annet at "Geitmyra parsellhagelag skal arbeide for vern av Geitmyra som skole- og parsellhage, økt trivsel og aktivitet på området, at medlemmene tar ansvar for rydding og stell på felles utearealer og i redskapsboder og å inspirere og spre praktisk kunnskap om økologisk dyrking til eksisterende og nye medlemmer."