Parsellhager i Oslo

Gun-Borg parsellhage - nedlagt

 

Gun-Borg parsellhage fikk i 2005 ikke forlenget leiekontrakten med Oslo kommune fordi det forelå uybyggingsplaner for tomten (parkeringshus med barnehage på toppen).

Gun-Borg Parsellhage ligger i krysset Gunhilds gate/Borggata på Grønland, og er en av tre parsellhager som ble igangsatt i 1995 som byfornyelsestiltak i regi av Bolig- og eiendomsetaten (nå Eiendoms- og byfornyelsesetaten). Området ble tidligere benyttet til parkering og var et forsøplet restareal i nabolaget. I tillegg til privatpersoner/ familier leide Magnusgate bo- og rehabiliteringssenter en parsell på området.

 

Etablert: 1995
Områdets totale størrelse: 750 m2
Antall parseller: 15
Størrelsen på parsellene: 25 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 130,-
Venteliste: 4 (oktober 2002)
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Beboere i nærmiljøet prioriteres. Bruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel er forbudt.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja, tilfredsstillende
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Felles bærbusker, utemøbler og sandkasse
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Vår og høst
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til byggeområde for boliger
G.nr/B.nr: 231/27 + 231/147
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Leiekontrakten med Eiendoms- og byfornyelsesetaten utløp 31.12.2003 da det forelå andre planer for tomten. Årlig leie har vært kr 750,- + vannavgift
Truet?: Ja. En privat eiendomsutbygger har i 2000 søkt om oppføring av boligblokker på tilgrensende tomt, og asfaltering og barnepark på parsellområdet. Saken er ikke ferdigbehandlet i kommunen. Parsellaget har protestert mot utbyggingsplanene.
Merknad: