Parsellhager i Oslo

Holmlia parsellhager

Holmlia Parsellhager, som i 1994 ble tildelt Bydel Søndre Nordstrands Miljøpris. I 2019 har parsellhagen rundt 30 nasjonaliteter representert blant parselldyrkerne. Parsellaget arbeider for et godt flerkulturelt miljø på Holmlia, og parsellhagen er et godt bidrag til nærmiljøet for integrering av nye landsmenn. 

Kontaktperson: Aida Kazagic

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Etablert: 1985
Områdets totale størrelse: 7500 m2
Antall parseller: 92
Størrelsen på parsellene: 30-60 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: Medlemsavgift kr 500,- ved innmelding. Leieprisen er kr 7 pr. m2   (kr 420 pr 60m2 parsell). Økes til kr 10 pr. m2 fra sesongen 2020. 
Venteliste: Ja (august 2019)
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Beboere fra Søndre Nordstrand prioriteres. Hvis det var ledige parseller kunne man før få to parseller per familie. Denne ordningen avvikles nå gradevis, så det blir en parsell pr familie. Kun dyrking for eget bruk, ikke salg.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende. Fikk i 2014 pålegg fra kommunen om å innstallere vannmåler.
Inngjerding: Parsellhagen er åpen, og alle kan komme innom å kikke. Det ble satt opp 100 meter gjerde i 2009. Parsellhageforeningen fikk økonomisk støtte fra Oslo Sør-satsingen til reparasjon og oppsetting av det nye gjerdet. 
Tilgang til toalett: Ja, på bensinstasjonen like ved
Felles redskapsbod: Ja, men man må kontakte styret for nøkkel til redskapsboden. Nytt låsesystem for boden er under arbeid. Alle oppfordres til å ha egne redskaper. Felles trillebår ved brakken.
Fellesarealer: 3 lehus med tak med sitteplasser. Når økonomien tillater det vil det bli oppført et fjerde hus. Felles brakke.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Pliktarbeid om våren der alle må stille opp for felles vedlikehold av parsellen. Ved manglende oppmøte må man betale kr 500,- pr. parsell til parsellhagelagets konto.
Arrangementer/kurs: Sommerfest 
Foreningstilknytning: Parsellhageforeningen ble i 2018 registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundsregistrene. Organisasjonsnummer: 919 939 354. Parsellhagelaget er medlem i Norsk Kolonihageforbund, og deltar i grasrotandelordningen fra Norsk Tipping.
Markedsføring: Nei, kun informasjon ved brakkene i parsellhagen.
Bydelens rolle: Ikke praktisk involvert, men har bidratt med økonomisk støtte ved søknader fra parsellhagens styre. 
Områdets reguleringsstatus: Regulert til friområde og areal for tilhørende anlegg til boligområdene (parsellhager)
G.nr/B.nr: 185/6
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Løpende kontrakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten med 3 måneders oppsigelse. Betaler årlig kr. 7500,- i jordleie til kommunen.
Truet?: Nei
Merknad: Parsellhageforeningen fikk i 2013 tilskudd fra Oslo Sør-satsingen som ble brukt til en ny, fin redskapsbod. Parsellhageforeningen kan ved søknad motta tilskudd fra bydelen til nyanskaffelser og drift.