Parsellhager i Oslo

Holmlia parsellhager

Holmlia Parsellhager, som i 1994 ble tildelt Bydel Søndre Nordstrands Miljøpris. I 2017 har parsellhagen hele 28 nasjonaliteter representert blant parselldyrkerne. Parsellaget arbeider for et godt flerkulturelt miljø på Holmlia, og parsellhagen er et godt bidrag til nærmiljøet for integrering av nye landsmenn. 

Kontaktperson: Frøydis Frostmo

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Etablert: 1985
Områdets totale størrelse: 7500 m2
Antall parseller: 92
Størrelsen på parsellene: 30-60 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: Medlemsavgift kr 500,- ved innmelding. Leieprisen er kr 7 pr. m2   (kr 420 pr 60m2 parsell).
Venteliste: Nei (juni 2017)
Ledige: Ja, noen få
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Holmliabeboere prioriteres, hvis ledige parseller kan man få to parseller per familie.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende. Fikk i 2014 pålegg fra kommunen om å innstallere vannmåler.
Inngjerding: Det ble satt opp 100 meter gjerde i 2009. Parsellhageforeningen fikk økonomisk støtte fra Oslo Sør-satsingen til reparasjon og oppsetting av det nye gjerdet.
Tilgang til toalett: Ja, på bensinstasjonen like ved
Felles redskapsbod: Nei
Fellesarealer: 3 lehus med tak med sitteplasser og bord. 4. oppføres sommeren 2016.  Felles brakke.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Dugnad om våren med dugnadsplikt. Hvis man ikke deltar må man betale kr 300,- pr. parsell.
Arrangementer/kurs: Sommerfest 
Foreningstilknytning: Norsk Kolonihageforbund
Markedsføring: Ja, plakater i nærmiljøet
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til friområde og areal for tilhørende anlegg til boligområdene (parsellhager)
G.nr/B.nr: 185/6
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Løpende kontrakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten med 3 måneders oppsigelse. Betaler årlig kr. 7500,- i jordleie til kommunen.
Truet?: Nei
Merknad: Parsellhageforeningen fikk i 2013 tilskudd fra Oslo Sør-satsingen som ble brukt til en ny, fin redskapsbod. Foreningen fikk også i 2014 tilskudd til drift og nyanskaffelser.