Parsellhager i Oslo

Hovin parsellhage - nedlagt

I forbindelse med at Hovin skole nedlegges våren 2010 opphører parsellhagedriften. Parsellhagen lå i den gamle skolehagen på Hovin, vegg i vegg med skolebygningen. Som en følge av nedskjæringer i kommunen hadde skolehagen ligget brakk i flere år, og parsellhagen ble startet opp etter initiativ fra Flyktningekontoret i tidligere Bydel Helsfyr-Sinsen. Bydelen tilbød nyankomne flyktninger en parsell på området. Flyktninge- og innvandreretaten bidro med økonomisk støtte i etableringsfasen. Prosjektet ble ansett som meget vellykket.

Kontaktperson: Jan Petter Braathen, undervisningsinspektør på Hovin skole
tlf: 22 65 55 70

 

Etablert: 1995
Områdets totale størrelse: før ca. 3600 m2
Antall parseller: Opprinnelig 10
Størrelsen på parsellene: Ulik størrelse
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 0,-
Venteliste: Nei
Ledige: Nei (2009)
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Nei
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja, tilfredsstillende
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Benker og bord
Styre og vedtekter: Nei, men regler fra Flyktningeetaten
Dugnad: Ved behov
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Tilbud til nyankomne flyktninger. Tidligere markedsført gjennom frivillighetssentralen.
Bydelens rolle: Flyktningeetaten er initiativtaker
Områdets reguleringsstatus: Regulert til skolehage og felles avkjørsel
G.nr/B.nr: 130/12 + 132/7
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Skoleetaten v/Hovin skole
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ingen kontrakt, men avtale med skolen.
Truet?: Uklart hva som skjer med området fremover
Merknad: Parsellhagen er i 2009 midlertidig nedlagt grunnet brakkerigger på arealet som er leid ut til AF-bygg som bygger på nabotomten.