Parsellhager i Oslo

Keyserløkka hagelag

Keyserløkka hagelag

Keyserløkka hagelag ble etablert i april 2015. Området er tilrettelagt av Keyserløkka Øst Borettslag, men er åpent for beboerne i alle de tre borettslagene på Keyserløkka. Keyserløkka hagelag ligger midt på Keyserløkka. Våren 2017 er det over 70 pallekarmer i hagen, inkludert to som Keyserløkka barnehage bruker. Det er også bærbusker og frukttrær på området som hagelaget har ansvaret for. I redskapsbua har alle hver sin lille hylleplass, i tillegg er det kjøpt inn noen nyttige redskap som alle kan bruke.

Ved vannkranen midt på området er det satt opp benker og bord. Dette er blitt et hyggelig møtested for gammel og ung på Keyserløkka. Parsellhagen ble tildelt kr 20 000 i Grønne midler fra bydel Grünerløkka i 2016. 

Keyserløkka hagelag er på facebook, og kan kontaktes på epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Etablert: 2015
Områdets totale størrelse: 700 m2
Antall parseller: 71 pallekarmer  (8 av beboerne har 2 pallekarmer)
Størrelsen på parsellene: 120 x 80 cm
Leiepris pr. parsell/pr. år: Kr 250 per år for beboere i Keyseløkka Øst og kr 300 for beboere i Keyserløkka Sør og Nord
Venteliste: Nei (mai 2017)
Ledige: Nei (mai 2017)
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Området er godt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Må bo i en av de tre borettslagene på Keyserløkka
Vannforsyning: Ja
Inngjerding: Det er et gjerde med port mot vest, gjerde mot Keyserløkka barnehage mot sør, en bratt skråning mot nord. Området er åpent mot grøntarealer mot øst
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja, redskapsbod med litt hylleplass til alle som har en pallekarm
Fellesarealer: På området finnes det 4 pallekarmer med bærbusker, i tillegg til en rekke bærbusker og frukttrær som er plantet på området. Keyserløkka hagelag har ansvaret for å stelle buskene og trærne, men alle får høste bær og frukt. Det er bord og benker på området.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Det avholdes dugnad hver vår. For å sikre vedlikehold av fellesarealene gjennom sesongen, har styret fordelt parselldyrkerne på grupper (5-6 personer) med ansvar for ulike oppgaver.
Arrangementer/kurs: I forbindelse med oppstartsdugnaden inviterte hagelaget Majobo til å holde et inspirasjonsforedrag. Dette ble svært godt mottatt og frister til gjentagelse
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Invitasjon til hagelaget ble lagt ut på Keyserløkka øst borettslag sine hjemmesider. I tillegg fikk beboerne i de to andre borettslagene informasjon via sine respektive borettslag
Bydelens rolle: Parsellhagen ble tildelt kr 20 000 i Grønne midler av bydel Grünerløkka i 2016. Midlene ble brukt på flere pallekarmer, redskaper, jord, blomster og en felles grill. 
Områdets reguleringsstatus: Grøntareal tilhørende Keyserløkka øst borettslag
G.nr/B.nr:
Grunneier: Keyserløkka øst borettslag
Forvaltningsansvar: Hagelaget er ansvarlig for dette området til Keyserløkka Øst borettslag
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ingen tidsbegrensning
Truet?: Nei
Merknad: Et populært tiltak som har ført til at også Keyserløkka Sør har satt ut pallekarmer til beboere, og Keyserløkka Nord vurderer det samme