Lenker

Majobo
MAT OG JORD, DER DU BOR. MAJOBO, er en nettverksorganisasjon som motiverer til handling. Hver gang et nytt menneske bestemmer seg for å dyrke sin egen økologiske mat ser MAJOBO det som en seier for naturen, samfunnet og det enkelte individet. MAJOBO tar en aktiv del i å motivere til flere slike handlinger. De vil dele kunnskap på frønivnå, og hjelpe med konkrete tips til hvordan man kan gå fram som egen kjøkkenhagemester.  De ønsker å skape et sterkt og dynamisk nettverk av dyrkere over hele landet, og legge tilrette for en god kunnskapsdeling internt i nettverket. Videre ønsker de å jobbe målrettet på et overordnet nivå for å sette dagsorden, påvirke politikske strømninger og skape og forsterke positive, grønne trender i by og bygd.

www.oikos.no
OSLO OG OMEGN ØKOLOGISKE HAGELAG er lokallag av Oikos - Økologisk landslag. Foreningen arbeider for å spre kunnskap om og fremme økologisk hagebruk i Oslo-området. Nettsiden byr på mye nyttig informasjon og opplysninger om kurs, foredrag, veiledningstjeneste etc.

www.hageselskapet.no
DET NORSKE HAGESELSKAP er en kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge. Nettsiden inneholder nyttige opplysninger og praktiske råd, og du kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner og andre hageinteresserte.

www.kolonihager.no
NORSK KOLONIHAGEFORBUND organiserer 2000 kolonister over hele Norge og arbeider for økt forståelse for kolonihagenes sosiale, økologiske og helsemessige betydning. Nettsiden inneholder bl.a. informasjon om norske og utenlandske kolonihager.

www.thrive.org.uk
THRIVE er en paraplyorganisasjon for hageprosjekter som fokuserer på helseorienterte aktiviteter. Organisasjonen arbeider for å hjelpe vanskeligstilte, funksjonshemmede og eldre og er involvert i hundrevis av prosjekter i England.

www.carryongardening.org.uk
Denne prisbelønnete nettsiden inneholder bl.a. informasjon om tiltrettelegging av hageanlegg og spesialutviklede hageredskaper for folk med helseproblemer.

www.communitygarden.org
THE AMERICAN COMMUNITY GARDENING ASSOCIATION is a bi-national nonprofit membership organization of professionals, volunteers and supporters of community greening in urban and rural communities. The Association recognizes that community gardening improves the quality of life for people by providing a catalyst for neighborhood and community development, stimulating social interaction, encouraging self-reliance, beautifying neighborhoods, producing nutritious food, reducing family food budgets, conserving resources and creating opportunities for recreation, exercise, therapy and education.