Parsellhager i Oslo

Lindeberg parsellhagelag - nedlagt

Lindeberg parsellhage som lå på Nordre Lindeberg gård ble lagt ned i mai 2006. Gården er blitt et viktig kultursenter og møtested i bydelen. I tillegg til at gården er besøksgård (4H-gård) har den en kafé og store utleiearealer som bl.a. benyttes til dans og musikk. Bydel Alna legger ned parsellvirksomheten på Nordre Lindeberg fordi gården ønsker å benytte arealet der parsellene ligger for å styrke egen virksomhet. Parsellhagemiljøet på Lindeberg har også vært kritisert for å være ekskluderende. Drøye 90 % av parselldyrkerne har vært innvandrere, de fleste tyrkere.

Parsellaget har leid en liten "hytte" med kokemuligheter på området (som kunne benyttes etter kl. 15 fra mai-september og i helgene). I tillegg til de mange privatpersonene/ familiene som har hatt parsell på området, har Lindeberg skole og Furuset Psykiske Dagsenter hatt hvert sitt dyrkingsfelt.

Kontaktperson: Thor Grinde (gårdspedagog ansatt av Skoleetaten)
tlf: 22 90 65 90

 

Etablert: 1982 (parsellhagelaget stiftet 1994)
Områdets totale størrelse: ca. 6500 m2
Antall parseller: 48
Størrelsen på parsellene: 50 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 300,-
Venteliste: Nei
Ledige: Ja, ønsker flere nasjonaliteter representert
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Gården har som målsetning at all drift (inkl. parsellene) skal drives ut fra et økologisk helhetsperspektiv. Kun én parsell per familie, men hvis familien er stor kan barn over 18 år få leie en egen parsell.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Nei, stort sett uproblematisk
Tilgang til toalett: Ja
Felles redskapsbod: Nei, under planlegging
Fellesarealer: Parsellhagehus med kokemuligheter, benker og bord.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Vår og høst
Arrangementer/kurs: Vår- og høstfest. Mange arrangementer knyttet til gården, bl.a. arrangementet "Kultur uten grenser" hvor parselldyrkerne deltar.
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Bydelen har tidligere bidratt med økonomisk støtte.
Områdets reguleringsstatus: Landbruksområde (jordbruk)
G.nr/B.nr: 112/46
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Bydelen og Bolig- og eiendomsetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ingen kontrakt
Truet?: Nei
Merknad: