Parsellhager i Oslo

Manglerud parsellhage

Parsellhagen ligger ved Byggveien ved Manglerud kirke og grenser opp mot Manglerudjordet parsellhage.

Kontaktperson: mangler
   

 

Etablert: 1985
Områdets totale størrelse: 1700 m2
Antall parseller: 19
Størrelsen på parsellene: 30-60 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 300,-
Venteliste: Nei
Ledige: Kanskje noen få. Ta kontakt. (mai 2012)
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Nei
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Nei, stort sett uproblematisk
Tilgang til toalett: Ja, på eldresentret like ved
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Bord med benker
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Høst
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Plakater i nærmiljøet
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til landbruksområde (parsellhager)
G.nr/B.nr: 148/3
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Oslo Krets av Norsk Kolonihageforbund
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Kontrakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Årsavgift kr 1500,- Hadde tidligere 4 års kontrakt, men fra 1999 løpende kontrakt med 3 måneders oppsigelse.
Truet?: Det har tidligere (1986-87) vært snakk om å bygge eldreboliger på tomten, men protestene var mange. I dag ingen konkrete planer.
Merknad: NB! Kontaktperson til hagen mangler. Informasjonen er ikke oppdatert på flere år.