Parsellhager i Oslo

Marienlyst parsellhageforening - nedlagt

Marienlyst parsellhageforening

Parsellhagen ble nedlagt i mai 2009. Hagen tas i bruk som uteområde for en barnehage.

Marienlyst parsellhageforening holdt til i den gamle skolehagen til Marienlyst skole, vegg i vegg med skolebygningen. Etter at kommunen kuttet midlene til skolehagedrift på 80-tallet, ble hagen liggende brakk. Både skolen og skolesjefen var derfor svært positive da Marienlyst Vel i samarbeid med Foreldreutvalget på skolen (FAU)i 1992 tok initiativ til å få etablert en parsellhage på området.

En større del av skolehagen (som ble etablert i 1953/54) ble i 1995 omgjort til parkeringsplasser etter at NRK i 1992 hadde kjøpt en del av skolehagen de hadde festerett til. Protester fra skolen og nærmiljøet førte ikke frem.

Skolen brukte frem til 2008en liten del av arealet til skolehage, og har benyttet hagen som uteareal for spesialklassen på skolen.

Bydelsutvalget vedtok den 24. april 2007 å be bydelen arbeide for at det bygges en permanent barnehage i tilknytning til Marienlyst skole i forbindelse med at skolen totalrehabiliteres, men stilte som forutsetning at det ikke skulle gå utover skolehagen. Byråd Torger Ødegaard lovet i Aftenposten Aften i februar 2007 at skole- og parsellhagen ikke skulle røres. Etter påtrykk fra Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Marienlyst skole ble det besluttet å åpne opp for å ta skole- og parsellhagen i bruk som uteområde for en 6-avdelings barnehage som bygges inne i skolen.

Parsellhageforeningen fikk i mai 2009to ukers varsel på å rydde hagen for vekster de ønsket å bevare. Kommunen har ikke skaffet erstatningsareal til parsellhagedyrkerne. Kampen for å bevare skole- og parsellhagearealet på Marienlyst har pågått siden høsten 2006, og har bl.a. resultert i mer enn 60 avisinnlegg/oppslag både i lokal og nasjonal presse.

For mer informasjon se: www.marienlystparsellhage.no

Kontaktperson: Helene Staubo
tlf: 22 60 33 76/ 926 85 069

 

Etablert: 1992
Områdets totale størrelse: 1600 m2
Antall parseller: 38
Størrelsen på parsellene: 12 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr. 250,-
Venteliste: 15 (juni 2008)
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Området er ikke spesielt tilrettelagt, men en av parselldyrkerne bruker rulator.
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Leiebetingelsene er at man betaler leie i rett tid og deltar på minst 1 dugnad. I henhold til vedtektene skal beboere i nærmiljøet prioriteres.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja, tilfredsstillende
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Gressplen med sittegrupper, fellesbed med bær og blomster, samt et eget blomsterfelt med planter fra hele verden etablert av en av parselldyrkerne.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Flere ganger i løpet av sesongen
Arrangementer/kurs: Høstmøte, grillfester, en stor sommerfest med musikk og dans, og julegløgg i desember.
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Har tidligere bidratt med økonomisk støtte
Områdets reguleringsstatus: Regulert til tomt for offentlige bygg (skoleformål)
G.nr/B.nr: 46/106
Grunneier: Opplysningsvesenets Fond
Forvaltningsansvar: Skoleetaten (v/Marienlyst skole)
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Parsellhagen hadde frem til 2002 skriftlige kontrakter med skolen, og har siden den tid hatt muntlige avtaler som har vært inngått for ett år av gangen. Som en del av avtalen har parsellhageforeningen de siste årene hatt ansvar for skjøtsel av hele hageområdet, inkludert lekearealene til spesialklassen. Dette medfører dugnadsinnsats fra parsellhagemedlemmer gjennom hele vekstsesongen.
Truet?: Ja, truet av barnehageutbygging. Se: www.marienlystparsellhage.no
Merknad: Grunnet stor pågang av folk som ønsker parsell, prioriteres beboere i nærmiljøet.