Parsellhager i Oslo

Nonneseter klosterhagenpark- og parsellhage - SKAL LEGGES NED

Nonneseter klosterhagen park- og parsellhage (tidligere kalt Marihøna parsellhage) ligger i Hollenderkvartalet på Grønland, og er en av tre parsellhager som ble igangsatt som byfornyelsestiltak i regi av Bolig- og eiendomsetaten (nå Eiendoms- og byfornyelsesetaten). Området ble tidligere benyttet til parkering og var et forsøplet restareal i nabolaget. Kommunen har stilt krav om at parsellhagen skal være ressurs- og miljøvennlig, og kunstgjødsel og sprøytemidler er forbudt.

Parsellhagearealet er lite. Det ble opprinnelig etablert 15 små parseller på området, men parsellhagen drives i dag som en kvartalshage med felles urte- og grønnsaksbed for 8 interesserte beboere i Hollenderkvartalet. I tillegg til privatpersoner/familier leier Nonneseter barnehage en parsell på området.

I oktober 2008 hadde Dagens Næringslivs magasin (D2) et stort oppslag om parsellhagenunder overskriften: "DYRKER BYLIVET.Folk vil bo i byer. Og de vil ha lokal mat. Møt de som dyrker sine egne matvarer midt i Oslo, London og New York": http://www.dn.no/d2/d2mat/article1508617.ece

"Nonneseter Klosterhage" er på facebook.

Kontaktperson: Thomas Bäckofen
tlf: 22 17 46 23

 

Etablert: 1994
Områdets totale størrelse: 300 m2
Antall parseller: 10
Størrelsen på parsellene: små
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 200,-
Venteliste: Nei (mai 2013)
Ledige: Interesserte kan ta kontakt
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Kun for beboere i Hollenderkvartalet. Bruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel er forbudt.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Parsellhagen krangler med Pecunia (nabo) om nytt gjerde, fordi de har revet Grønlandshagen og parsellarealet er nå helt åpent.
Tilgang til toalett: Nei, men alle bor i nabolaget
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Parsellområdet er svært lite, men det er en benk på området. Rett utenfor gjerdet er det utemøbler, grill og lekeplass.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Ved behov
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til boligformål
G.nr/B.nr: 230/283
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Leiekontrakt med Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Leiekontrakten forlenges for en sesong av gangen så lenge dette ikke er til hinder for annen planlagt virksomhet i området. Årlig leie kr 600,- + vannavgift.
Truet?: Ja. Parsellhagen er under omregulering og skal forsvinne p.g.a. den planlagte fortetningen i Holenderkvartalet. Parsellhagen har kjempet for hagen i flere år og utarbeidet et eget planforslag for området, som ikke har vunnet frem.
Merknad: