Parsellhager i Oslo

Nyheter

Lange ventelister for å få parsellhage

I juni 2015 stod mer enn 1200 personer/familier på venteliste for å få parsell i en av byens etablerte parsellhager. Dette er mer enn en tredobling siden 2010, da 380 personer stod på venteliste. Ventelistene er spesielt lange på de store parsellhageområdene sentralt i byen: Geitmyra har mer enn 500 på venteliste, Egebergløkka (Telthusbakken) har 215 og Ola Narr har 200.

I 2015 er det ingen ledige parseller i byens parsellhager.