Parsellhager i Oslo

Nyheter

Direktør i Bymiljøetaten vil arbeide for flere parsellhager

I et intervju med Aften Aften 10. april 2012sier direktør i Bymiljøetaten, Hans Edvardsen, at parsellhager kan være viktig i et folkehelseperspektiv:

"Det er vårt ansvar å tilrettelegge byen for alle. En av de gruppene vi ser minst av i samfunnet er innvandrerkvinner, og sett i et folkehelseperspektiv er det de som trenger mer tilrettelegging. Andelen som har livsstilssykdommer som er relatert til inaktivitet og feil kosthold er mange ganger så stor i for eksempel Groruddalen og Søndre Nordstrand, sammenliknet med foreksempel Frogner".

Edvardsen opplyser at Bymiljøetaten ser etter egnede tomter i Groruddalen og Søndre Nordstrand som kan være aktuelle for parsellhager. "Det må være i nærheten av der innvandrerkvinnene bor. Dette er noe som ikke krever store inngrepene, og vi undersøker nå med etater og bydeler for å finne ut hvor det er mulig å finne ledig plass uten at det kreves omregulering".

Les hele artikkelen her: http://oslopuls.aftenposten.no/byliv/article710880.ece