Parsellhager i Oslo

Nyheter

Hva sier Grøntplanen om parsellhager?

Plan- og bygningsetatens forslag til Grøntplan for Oslo - kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone ble sendt på høring i juni 2009.

I forslaget til Grøntplan vises det til at byens parsellhager i liten grad er er planmessig sikret som parsellhager. Videre kan vi lese: "For parsellhager er det ingen kommunale instanser som har et overordnet tema- og fagansvar. Dette gir store utfordringer når områder ønskes omregulert eller nedbygget. Det er foreslått oppfølgingsarbeid for å imøtekomme de viktigste utfordringene".

Følgende oppfølgingsoppgave foreslås:

"Utvikle og sikre skole- og parsellhager: Gjennomgang av behov for regulering/omregulering av skole- og parsellhager. Målet er at regulering er i tråd med bruken av områdene samt at områder som trenger planmessig sikring ivaretas. Det skal også vurderes behov for nye parsellhager.

Vurdering av hvilken etat som bør ha det overordnede fagansvar når det gjelder å ivareta skole- og parsellhager i planprosesser osv. Målet er å sikre en mer enhetlig forvaltning og sikring av områdene."

Grøntplanen ble sendt til politisk behandling våren 2010 og ligger i januar 2014 fortsatt til behandling i byrådsavdeling for byutvikling.