Parsellhager i Oslo

Nyheter

Mat og jord, der du bor – Majobo-prosjektet

Gaia Agenda (www.gaia-agenda.no) har i 2012 iverksatt et treårig prosjekt ”Mat og jord, der du bor”, også kalt Majobo-prosjektet. Formålet er å skape bred debatt og økt bevissthet rundt økologisk og kortreist mat, samt å motivere til økologisk dyrking i by og på land. Prosjektet er todelt:

SEMINAR 30. august
Gaia Agenda seminaret 2012 går av stabelen torsdag 30. august på DogA ved Akerselva i Oslo. Utenfor seminarlokalet skal økologiske urter og grønnsaker dyrkes og danne en Majobo-hage. Bymiljøetaten i Oslo kommune samarbeider med Gaia-agenda om denne hagen.
 
På dagtid holder profilerte personer foredrag i spennet mellom filosofi, politikk og praksis. Etter en middagspause møtes seminardeltakerne igjen på DogA til en rekke kortere presentasjoner av bemerkelsesverdige Majobo-hager. Dagen avsluttes med en fest. Seminarprogrammet er klart 1. mai.
 
 
1000 ØKOLOGISKE HAGER – MAJOBO-prosjektet; Mat og Jord, der du Bor.
Gaia Agenda ønsker å skape et nettverk av 1000 økologiske hager, Majobo-prosjekter, i dyrkingssesongen 2012; i byer og forsteder, ved skoler, i parker, på gårder og balkonger, på tak og i vinduskarmen. Målet er økologiske kjøkkenhager i kreative former i alle landets kommuner. De som vil kan sende inn en oppskrift på et måltid de lager fra råstoff i egen hage. De beste prosjektene og oppskriftene skal samles i en bok – til inspirasjon for andre.
 
Du kan lese mer om Majobo-prosjektet her:
http://www.gaia-agenda.no/majobo/majobo.html