Parsellhager i Oslo

Nyheter

Den urbane hagen

Den urbane hagen er navnet på en kort dokumentarfilm om urban dyrking i Oslo. Filmen er laget av Romy Ortiz og Marte Dæhlen ved Senter for Byøkologi.
 
Filmen er del av et større prosjekt som heter Urban dyrkning, en fremtidsrettet byutviklingsstrategi. Prosjektet ønsker å vise at urban dyrking er en verdifull ressurs i forhold til sosiale, kulturelle og økologiskeutfordringer i Oslo. Parsellhager spiller for eksempel en viktig rolle som sosialt rom og læringsarena i en tid hvor arbeidet med miljø- og klimautfordringer stadig blir viktigere.I flere byer i EU har det vokst frem et større fokus på rollen urban dyrking har som både klima- og nærmiljøtiltak, og som tiltak for inkludering og integrering av minoritetsgrupper.
 
Du kan se filmen her:
http://denurbanehagen.wordpress.com/2011/08/29/den-urbane-hagen/
 
Du kan lese mer om Den urbane hagen og Senter for Byøkologi her:
http://denurbanehagen.wordpress.com/
http://www.byokologi.no/
 
Senter for Byøkologi har også utgitt artikkelsamlingen:Urban dyrking: Tanker og ideer om dyrking i byen. Redaktør: Romy Ortiz og Marte Dæhlen.BYØK-rapport 01/11. Rapporten kan lastes ned fra nettsiden til Senter for Byøkologi.