Parsellhager i Oslo

Nyheter

Gun-Borg parsellhage og Vålerenga parsellhage har ikke fått forlenget leiekontrakten med Eiendoms- og byfornyelsesetaten fordi det foreligger andre planer for tomtene.

Gun-Borg parsellhage og Vålerenga parsellhage er to av tre parsellhager som ble igangsatt i 1995 som byfornyelsestiltak i regi av Bolig- og eiendomsetaten (nå Eiendoms- og byfornyelsesetaten). Gun-Borg ble tidligere benyttet til parkering og var et forsøplet restareal i nabolaget.Vålerenga var tidligere et forsøplet restareal i nabolaget, men ble opparbeidet til en liten oase i et lite flerbruksområde som bl.a. rommet Vålerenga fritidsklubb, en barnehage og et hønsehus.

Selv om parselldyrkeren i oktober 2003 fikk beskjed om at de ikke fikk forlenget leiekontrakten har noen få fortsatt å dyrke jorda.

For mer informasjon om utbyggingsplanene kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten.