Parsellhager i Oslo

Nyheter

Som et innspill i diskusjonen om Geitmyras fremtid har Undervisningsetaten v/ Oslo kommunale skolehager ønsket en rapport om skole- og parsellhagen på Geitmyra som kunne øke den generelle kunnskapen om området, peke på hvilke kvaliteter skole- og parsellhagen representerer og hvilke utviklingsmuligheter som ligger i området.

Rapporten Geitmyra skolehage. Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter er utarbeidet av landskapsarkitekt Aaste Gulden Sakya og kan bestilles hos Landskapsfabrikken (telefon: 22 87 18 80)

Rapporten er på 30 sider og er rikt illustrert med kart og flotte fargebilder fra området.