Parsellhager i Oslo

Nyheter

Lindeberg parsellhage legges ned

"Akay og om lag 30 andre parsellbrukere mottok nylig et brev fra bydel Alna om at de ikke får fortsette å leie parsellhagene. Nå skal de private jordlappene byttes ut med gårdens egen frukthage, urtehage og lekeplass. I omlag 25 år har de holdt til på et 2-3 dekar stort område bak gården. Parsellene har i løpet av den tiden gått fra å være i gårdens egen drift, til å bli organisert av et parsellhagelag. Parsellhagelaget nekter å gi opp.

- Dette er uforståelig. Vi godtar ikke dette, og vi skal kjempe så godt vi kan, sier Akay.

 

 

- Jeg har vært med mamma og pappa hit siden jeg var fire år, og jeg synes det er fryktelig synd å miste dette, sier Selda Ceylan.

Nå er hun selv voksen, og har sin egen lille jordflekk, hvor hun dyrker vårløk, purre og bønner til eget bruk.

- Dette stedet er viktig for meg, mannen min og barna mine. Her møtes venner og kjente hver helg. Barna leker sammen, vi griller og koser oss i tillegg til å drive parsellene våre. Det sosiale aspektet kommer til å forsvinne nå som vi ikke får være her mer, sier hun.

Parsellhagelaget er blant annet med på å arrangere kulturdager på gården, der de setter fokus på det flerkulturelle.

- Dette flerkulturelle er noe av det viktigste vi driver på med i hagelaget. Her har vi folk fra alle nasjonaliteter, tyrkere, irakere, iranere og nordmenn, og stedet handler like mye om integrering som det gjør å drive parsellhage, sier Ceylan.

 

 

Det er bydel Alna som har ansvaret for Nordre Lindeberg gård. Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli forteller at gården ønsker å benytte arealet der parsellene ligger, for å styrke gårdens egen virksomhet.

- Vi er nødt til å se hvordan vi kan utnytte gården bedre, med flere aktiviteter, sier Kjeldstadli.

Ceylan lurer på hvorfor gården tar av parsellområdet, og ikke bruker andre områder som gården disponerer.

- Noen spekulerer i at det kan ligge andre grunner bak oppsigelsen, blant annet at miljøet er såpass lukket med en overvekt av tyrkiske parsellbrukere. Hvordan stiller du deg til det?

- Dette er ikke en årsak til at vi ikke fornyer leieavtalen. Parsellhagelaget har vært et miljø hvor de fleste er fra Tyrkia, men grunnlaget for vår avgjørelse handler kun om hvordan vi skal drive gården videre, sier Kjeldstadli.

Driftssjef på gården, Marthe Lindseth sier gården trenger området for å kunne opprettholde driften.

- Vi jakter på mer arealer til gårdsdrifta. Groruddalen er sprengt, og det er lite grøntarealer igjen, sier hun.

Gården er iferd med miste dyrkingsareal på Alfaset, fordi gravlunden har planer om å utvide. Samtidig fortsetter besøksantallet til gården å øke.

- For-mangel eller dyrt innkjøp av for kan derfor i ytterste konsekvens redusere besøksgårdens bredde, sier Lindseth.

 

 

Bydelen og gården jobber med å finne andre områder som parsellhagelaget kan leie.

-Vi har vært i samtaler med Plankontoret for Groruddalen, Undervisningsbygg, Friluftsetaten, og Norges Vel for å finne alternative løsninger for parsellene. Bydel Alna prøver hardt å finne et alternativ, siste sjanse er om styret i Norges Vel på Hellerud eller Bærum etablerer parsellutleie, forteller Lindseth.

- Foreløpig har vi ikke funnet en løsning, og vi kan dessverre ikke love noe, sier Lindseth.

Bydelen skal ha et møte med parsellhagelagets styre, for å diskutere situasjonen.

 

 

Parsellene på Nordre Lindeberg gård hadde vært vanskeligere å legge ned hvis de liknet mer på en tradisjonell parsellplass. Det mener BU-leder Rolf Erik Johansen.

- Denne saken har flere sider. Parsellene på Nordre Lindeberg gård er annerledes enn i resten av Oslo, og det som er spesielt er at det er et ganske smalt tilbud der det er i hovedsak tyrkere som har benyttet seg av dette tilbudet.

Jeg tror ikke bydelsdirektøren har lagt avgjørende vekt på dette, men det hadde vært vanskeligere å legge det ned hvis det hadde liknet mer på den tradisjonelle parsell-driften i resten av Oslo, for da hadde det vært viktigere som en møteplass for hele bydelen. I tillegg trenger gården disse arealene til egen drift.

- Mener du at det er flere grunner enn et behov for mer areal, for å ikke fornye kontrakten med parsellbrukerne?

- Det kan ikke jeg svare på, og det vil jeg ikke spekulere i.

- Synes du at parsellhagene bør bestå på gården?

- Jeg ser at denne saken har flere sider enn den idylliske parsellhageordningen. Jeg kunne gjerne ønsket meg en parsellhage på Nedre Lindeberg gård som var et åpent tilbud for hele bydelens befolkning, men parselltilbudet som er der har ikke vært det. Jeg har selv hatt parsell der, og det var et vanskelig og lukket miljø å komme inn i.

- Det viktigste er at gården er en sentral møteplass for bydelens befolkning, og det kommer den til å være selv uten en parsellhageplass.

 

 

Parsellbrukerne, gården og bydelen må snakke sammen og finne en felles løsning, før de eventuelt må forlate parsellene. Det mener Thor Grinde fra Nordre Lindeberg gård.

- I oppsigelsesbrevet er det en oppfordring til brukerne å ta kontakt med bydelen, og jeg er for dialog slik at eventuelle problemer kan snakkes om og løses. I denne saken har det vært endel beskyldninger og anklaginger, og jeg mener at ofte ligger løsningen i å møtes og lytte, sier han.

Grinde jobber som lærer på Nordre Lindeberg gård, og er en av primus motorene bak «kultur uten grenser». Han kjenner godt til parsellhagelaget, som han mener oppfordrer til et møte mellom mennesker med ulik etnisk bakgrunn.

- Det har vært en konflikt som har vært mer eller mindre tydelig i flere år.

Hvordan parsellbrukerne møter besøkende på gården har vært en del av problemet, sier Grinde.

- Parsellbrukerne har hatt noen store fordeler å ha dette tilbudet men noen har misbrukt den stillingen litt ved å gjøre virksomheten for «eksklusiv».

Han mener parsellene bør være et åpent forum og møtested for folk med ulik bakgrunn, og det egner parselldyrking seg veldig godt til. Her møtes man og har noe felles.

- Dette er en viktig målsetting som ikke i tilstrekkelig grad har fungert i de seneste år. Hva skal til for at en så positiv sak som et parsellhagetilbud fungerer optimalt? Vi trenger bedre kommunikasjon, og positive fellesopplevelser, mener han."

 

UTDRAG FRA LOKALAVISEN AKERS AVIS GRORUDDALEN 24. MARS 2006:

 

Bydel Alna legger ned sin parsellvirksomhet på Nordre Lindeberg gård fra og med 1. mai 2006. Gården ønsker å benytte arealet der parsellene ligger for å styrke egen virksomhet. Parsellhagemiljøet på Lindeberg har også vært kritisert for å være ekskluderende. Bydelen har vært i samtaler med Plankontoret for Groruddalen, Undervisningsbygg, Friluftsetaten og Norges Vel for å forsøke å finne alternative løsninger for parsellene.

 

Må snakke sammen

 

Ikke en tradisjonell parsellhageplass

 

Nytt beite?

 

Utvikle gården

 

Fra barnsben av