Parsellhager i Oslo

Nyheter

Oppdatert Håndbok for oppstart og drift av parsellhager -- ny versjon publisert i august 2020

I mars 2018 ble det utgitt en Håndbok for oppstart og drift av parsellhager. Håndboken omhandler både fysisk tilrettelegging for parsellhagedrift, parsellhagen som møteplass, organisatoriske grep, kommunenes rolle, finansering, og andre nyttige tips.Håndboken ble utarbeidet med støtte fra Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.

Du finner Håndboken her: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreninger/handbok-i-parsellhagedrift