Parsellhager i Oslo

Nyheter

Ny Håndbok for oppstart og drift av parsellhager

I mars 2018 ble det utgitt en Håndbok for oppstart og drift av parsellhager. Håndboken omhandler både fysisk tilrettelegging for parsellhagedrift, parsellhagen som møteplass, organisatoriske grep, kommunenes rolle, finansering, og andre nyttige tips.Håndboken er utarbeidet for prosjektet Urbant landbruk i Bergen kommune 2015-2018. Prosjektet har vært støttet av Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland.

Håndboken er nettbasert, og det vil utarbeides en oppdatert versjon i 2019. Kom gjerne med innspill!

Du kan lese mer om Håndboken her: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-landbruk/11244/article-153828