Parsellhager i Oslo

Ola Narr parsellhageområde

Parsellhagen på Ola Narr er en av byens eldste og ligger på toppen av Tøyenparken med storslagen utsikt over Oslo. Området var tidligere i NSBs eie og var parsellhage for NSB-ansatte. Etter en langvarig prosess som har inkludert ekspropriasjonsvedtak i bystyret og skjønnsrettssak, kjøpte Oslo kommune v/ Bolig– og eiendomsetaten området på slutten av 1990-tallet.

Parsellhagen var uten vanntilgang i flere år fordi Selmer Furuholmen ved en feiltakelse ødela vannledningen under byggearbeider i nærheten. Styret i parsellhagen har etter intensivt arbeid lykkes med å få tilgang på vann fra en privat husstand som har vært villig til å gi parsellhagen vann. Styret jobber også med en varig uavhengig vanntilgang tilknyttet Oslo kommune.

I 2018 ble det etablert en rekke plantekasser på en av parsellene slik at fremtidige parsellanter kan prøve seg på dyrking før de sier ja til tilbud om parsellhage. Prosjektet har fått tilskuddsmidler fra Oslo kommune som en del av Bymiljøetatens satsing på urbant landbruk.

Ola Narr er for øvrig en viktig biotop for humler, og parsellhagelaget ønsker derfor ikke bikuber i parsellhagen. Parsellhagen drives mest mulig etter økologiske prinsipper.

 

Kontaktperson: Gjermund Strømman
e-post (for å stå på venteliste): Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
e-post (øvrige henvendelser) Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

 

Etablert: 1937
Områdets totale størrelse: ca. 7400 m2
Antall parseller: 35
Størrelsen på parsellene: 50-250 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 500,- pr. år og kr 500 i engangsavgift ved tildeling
Venteliste: 300 (juli 2019) 
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Nei
Vannforsyning: Nei
Inngjerding: Gjerde mot Tøyen stasjonsområde og mot friluftsområdet på Ola Narr.
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Nei
Fellesarealer: Liten gressplen
Styre og vedtekter: Ja, siden 2003
Dugnad: Ja
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til friområde
G.nr/B.nr: 128/38
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Bymiljøetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Deter inngåttleiekontrakt med kommunen til 2019.
Truet?: Uklart hva som skjer på sikt. I forbindelse med etableringen av Tøyen kulturpark har Friluftsetaten arbeidet med detaljplaner for området. Det har vært diskutert å åpne hele parsellområdet til allmenn bruk (rosehage), men planene ligger inntil videre på is grunnet mangel på finansiering.
Merknad: Ønsker du å stå på venteliste, send en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Det kan ta tid før du får bekreftelse, men du blir satt på venteliste fra den datoen du sendte e-posten. Alle andre henvendelser gjøres til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Det er viktig at du melder fra hvis du får ny e-post, ellers faller du ut av listen.​ De som får tildelt parsellhage i dag har stått 6 år på venteliste. Hvis du har satt deg på venteliste før 2013 og du ikke har blitt tilbudt plass, ber vi deg ta kontakt snarest mulig.

 

 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.