Parsellhager i Oslo

Rommen parsellhage - nedlagt


Parsellhagen lå i den gamle skolehagen ved Rommen skole. I forbindelse med ombygging av skolen er hagen tatt i bruk til undervisningsbrakker, og hagedriften er nedlagt. Tidligere var deler av skolehagen fortsatt i bruk som skolehage for Rommen skole. I tillegg hadde Romsås fritidsklubb og Vestli hagelag hvert sitt stykke av arealet, og Romsås kvinneundervisning hadde flere parseller som ble dyrket av innvandrerkvinner som fulgte undervisningen.

 

Etablert: 1988
Områdets totale størrelse: ca. 2000 m2
Antall parseller: 13
Størrelsen på parsellene: 30-50 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 0,- (forutsatt bidrar til vedlikehold)
Venteliste: Nei (interesserte møtes første søndag i mai og fordeler jorda)
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Nei
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja, tilfredsstillende
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Benker og bord
Styre og vedtekter: Nei
Dugnad: Frivillig. Opprydding vår og høst.
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til tomt for offentlige bygg (barneskole) og friområde
G.nr/B.nr: 97/144 + 97/6
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Skoleetaten og Friluftsetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ingen kontrakt. Muntlig avtale med skolen.
Truet?: Nei
Merknad: