Parsellhager i Oslo

Trosterud parsellhagelag

Trosterud parsellhagelag er lokalisert i den gamle skolehagen til Trosterud og Tveita skole. Internasjonal Venneforening på Trosterud var en viktig pådriver for å få etablert parsellhagelaget, som i dag har mange nasjonaliteter representert blant sine medlemmer. Førsteklassingene på Trosterud skole besøker hagen hvert år.

Trosterud parsellhage har de siste årene hatt en stor pågang av interesserte dyrkere. Interesserte må være bosatt i Alna Bydel for å få tildelt parsell, og innvandrerkvinner og krigsofre får prioritet.

Parsellhagen har et svært godt samarbeid med Trosterud gartneri om forplanting. Oslo og omegn økologiske hagelag fikk i april 2015 leie gartneriet av Oslo kommune v/ Omsorgsbygg for å dyrke grønnsaker, og samarbeider med andre hagelag og parsellhager. Gartneriet hadde da vært nedlagt i fire år. 

Kontaktperson: Greg McCartan
telefon: 92 43 45 47

 

Etablert: 1995
Områdets totale størrelse: ca. 3000 m2
Antall parseller: 50
Størrelsen på parsellene: 40-60 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 4,- pr. kvadratmeter
Venteliste:10 (juni 2017) 
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Må være bosatt i Alna bydel. Innvandrerkvinner og krigsofre får prioritet.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Plen og grillplass
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Høst og vår
Arrangementer/kurs: Grillfester og åpen hage med salg av frukt og grønt på Bydelsdagen.
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Oppslag i lokalavis og nabolag
Bydelens rolle: Bydelen støttet tidligere parsellaget med kr 1000,- pr. år. Parsellhage har i 2015 fått tilskudd på kr. 30.000.- til lekeapparater for barn, og til litt reparasjon av gjerder.
Områdets reguleringsstatus: Regulert til tomt for offentlig bygg (skoletomt)
G.nr/B.nr: 141/109
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar:Utdanningsetaten v/Trosterud skole
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ett års kontrakt med Trosterud skole.
Truet?: Nei
Merknad: