Parsellhager i Oslo

Trosterud parsellhagelag

Trosterud parsellhagelag bruker den gamle skolehagen til Trosterud og Tveita skole. Området dyrkes i dag av 60 familier, og det er svært mange nasjonaliteter blant parselldyrkerne. I over 25 år har parsellhagen vært et viktig samlingssted og integreringsprosjekt på Haugerud og Trosterud. I 2018 tok lærere på Trosterud skole initiativ til å etablere et nytt dyrkingsfelt for skolens elever på området.

Parsellhagelaget er midt i en prosess hvor parsellhagen skal flyttes til området rundt Dr. Dedichens drivhus i forbindelse med at det skal etableres en ny park på Trosterud med fokus på urbant jordbruk og kulturelle aktiviteter. Dette vil skje i løpet av 2022.

Trosterud parsellhage har de siste årene hatt en stor pågang av interesserte dyrkere. Interesserte må være bosatt i Alna Bydel for å få tildelt parsell, og innvandrerkvinner og krigsofre får prioritet.

Følg aktivitetene i parsellhagen på Facebook: https://www.facebook.com/Trosterud-Parsellhage-1781115488850161/

Kontaktperson: Greg McCartan
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Etablert: 1995
Områdets totale størrelse: 4,8 mål
Antall parseller: 60
Størrelsen på parsellene: 40-60 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 4,- pr. kvadratmeter
Venteliste:40 (juni 2021) 
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Må være bosatt i Alna bydel. Innvandrerkvinner og krigsofre får prioritet.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja
Fellesarealer: Plen og grillplass
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Høst og vår
Arrangementer/kurs: Følg med på Facebook
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Oppslag i lokalavis og nabolag
Bydelens rolle: Bydelen støttet tidligere parsellaget med kr 1000,- pr. år. Parsellhage fikk i 2015 tilskudd på kr. 30.000.- til lekeapparater for barn, og til litt reparasjon av gjerder. Parsellhagen har i 2018 og 2019 fått 10-16 000 kr fra Bydel Alnas Grønne midler. Parsellhagelaget har et nært samarbeid med bydelen om Haugerud/Trosterudområdet-løftet og flytting av parsellhagen.
Områdets reguleringsstatus: Regulert til tomt for offentlig bygg (skoletomt)
G.nr/B.nr: 141/109
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar:Utdanningsetaten v/Trosterud skole
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Ett års kontrakt med Trosterud skole.
Truet?: Skal flytte i 2022
Merknad:Internasjonal Venneforening på Trosterud var en viktig pådriver for å få etablert parsellhagelaget. Parsellhagen har i 2018 og 2019 fått kr 10 000 i støtte gjennom ordningen "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner" som forvaltes av Enhet for mangfold og inkludering i Oslo kommune. Sist år ble midlene brukt på hagefest og verksted om kompostering. I år skal det arrangeres hagefest og verksted om hvordan man kan lage god jord til dyrking av grønnsaker. Andre parsellhagelag i området deltok sist år, og er også invitert i år. Parsellhagelaget har fått kr 30 000 fra Sparebankstiftelsen til å lage en stor og ny parsellhage til Trosterud skole. Mange elever, lærere og foreldre har vært involvert i dette arbeidet. I 2019 ble parsellhagelaget invitert av bydelen til å holde et verksted på Ulven, der det var interesse for urban dyrking. Parsellhagelaget deltok på Ulvenfesten i regi av bydelen, og hjalp til med å etablere en liten pallekarmhage som en start på en ny parsellhage, og bidro med oppstarten av et nytt parsellhagelag på Ulven.