Parsellhager i Oslo

Tveita parsellhagelag

Tveita parsellhage ligger på et område som opprinnelig var brukt som skolehage, og deretter BMX-bane, før det ble liggende brakk. Det tidligere forsøplete området er i dag en grønn oase midt blant boligblokkene. I 1999 ble parsellhagelaget tildelt prisen for beste grøntanlegg av Oslo kommune. I 2009 var parsellhagen en av tre nominerte til Oslo kommunes Folkehelsepris. I 2010 bygde parsellhagelaget ny redskapsbod og startet prosjektet med å fornye fellesområdene. I 2014 hadde Tveita parsellhage 20 års jubileum. 

Parsellhagen har medvirket i filmen "Den urbane hagen" https://youtu.be/dNJgKQ2fUiM.

 

Kontaktperson: Monique Nyberget Hiller

e-post:

 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Etablert: 1994
Områdets totale størrelse: ca. 2000 m2
Antall parseller: 40 - hvorav en er omgjort til pallekarmhage med plass til 6 dyrkere som venter på stor parsell.
Størrelsen på parsellene: 40 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: første år kr 400,- de neste årene kr 200,-
Venteliste: 32 (mai 2019)
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Veien mellom parsellradene er laget med 1 meters bredde med tanke på rullestolbrukere.
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Må bo i blokk i Oslo og ikke ha tilgang til hage. Krav om at parsellen må være opparbeidet innen 20. mai (med værforbehold).
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja. Høy hekk rundt hele hagen, samt gjerde innenfor hekken. Porten holdes åpen.
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Ja, ny bod ble bygget i 2010
Fellesarealer: Felles blomsterbed. Sesongen 2009 ble to parseller omgjort til fellesareal med blomster og bærbusker på grunn av at store trær gjorde dem mindre attraktive som dyrkingsareal. Parsellhagen har også langbord med benker og mulighet for å trekke over parasoll/tak.Våren 2010 ble parsellhagen tildelt midler fra bydelen til utbedring av bod, benker og fellsområde.
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Vår og høst. Man er forpliktet til å delta på en av dugnadene. På årsmøtet i 2010 ble det vedtatt at det i tillegg skal arrangeres fire kompostdugnader med obligatorisk deltakelse på en av dugnadene. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å få til god kompostering i hagen.
Arrangementer/kurs: Parsellhagelaget arrangerer Åpen dag der alle i bydelen får anledning til å se hva som dyrkes i hagen. Under arrangementet er det salg av vafler og kaffe og utlodding av grønnsaker og små gaver som medlemmene donerer. Inntektene går til kjøp av redskaper etc. Det blir også arrangert en sommerfest. Åpen dag avholdes lørdag 24. august 2019 kl. 12-15. Alle er hjertelig velkomne.
Foreningstilknytning: Nei

Media og markedsføring: Etter presseoppslag om hagen i 2009 (i forbindelse med nominasjonen til folkehelseprisen) og i 2010 (frivillighetsmidler, interesse fra Byøkologisk senter og Åpen dag) har parsellaget fått mange henvendelser fra interesserte. Jubileumsfeiringen i 2014 ga også en del presseomtale og økt interesse for parsellhagen, se: https://youtu.be/p0rm-aD7QTI og http://groruddalen.no/nyheter/kultur/bydelens-bursdags-surprise/19.13426. Parsellhagen har medvirket i filmen "Den urbane hagen" https://youtu.be/dNJgKQ2fUiM.

Bydelens rolle: Bydelen bidro med kr 3000,- i etableringsstøtte og har i 2010 bidratt med kr 40 000,- til utbedring av bod, benker og fellesområdet. Bydelen sponset parsellhagen med kr 15 000 i forbindelse med feiringen av hagens 20-års jubileum.
Områdets reguleringsstatus: Regulert til friområde (lekesenter)
G.nr/B.nr: 140/8
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Friluftsetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: 5 års leiekontrakt med Bymiljøetaten som varer til 31/12-2019. Årlig leie kr 2426,-.
Truet?: Nei
Merknad: I 2009 var Tveita parsellhage en av tre nominerte kandidater til årets Folkehelsepris. I innstillingen fra kommunen sto det:
"Kandidaten representerer et allment og enkelt folkehelsetilbud som er godt forankret i lokalsamfunnet. Det er fullstendig brukerstyrt, åpent for alle grupper og billig å bruke. Tilbudet forener de aldersgrupper, nasjonaliteter og kunnskapsnivåer som ønsker å være der, og brukerne sier at mangfoldet er stort og fremhever hvor positivt det er. Aktivitetene som foregår i parsellhagen treffer godt innsatsområdene i Folkehelseplanen. Dyrking av grønnsaker og fokus på tilbereding og utnyttelse av dette kan gi både kunnskap og inspirasjon. Samholdet og selve aktiviteten i hagen kan bedre den psykiske og kanskje også den fysiske helsen. Fokus på verdien av enkle gjøremål og fremheving av lokalt og egenstyrt aktivitet kan få personer og lokalsamfunn til å klare hverdagen bedre".