Parsellhager i Oslo

Vålerenga parsellhage - nedlagt

 

Vålerenga parsellhage fikk i 2005 ikke forlenget leiekontrakten med Oslo kommune fordi området skulle bygges ut.

Vålerenga parsellhage var en av tre parsellhager igangsatt i 1995 som byfornyelsestiltak i regi av Bolig- og eiendomsetaten (nå Eiendoms- og byfornyelsesetaten). Området var tidligere et forsøplet restareal i nabolaget, men ble opparbeidet til en liten oase i et lite flerbruksområde som bl.a. rommet Vålerenga fritidsklubb, en barnehage og et hønsehus. I tillegg til privatpersoner/familier leide Juniorklubben på Vålerenga en parsell på området.

Kontaktperson: Eva Espeland
tlf: 22 67 66 86

 

Etablert: 1995
Områdets totale størrelse: 510 m2
Antall parseller: 14
Størrelsen på parsellene: 15 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 100,-
Venteliste: 2 (oktober 2002)
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Nei
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Beboere i nærmiljøet prioriteres. Bruk av kjemiske plantevernmidler og kunstgjødsel er forbudt.
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Ja, lavt, men stort sett uproblematisk
Tilgang til toalett: Nei
Felles redskapsbod: Felles redskapskasse
Fellesarealer: Sitteplass med bord og benk
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Vår
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Nei
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til boligformål
G.nr/B.nr: 232/265 + 232/267
Grunneier: Oslo kommune
Forvaltningsansvar: Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Hadde opprinnelig 2 års kontrakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Kontrakten ble forelnget for en sesong av gangen så lenge det ikke var til hinder for annen planlagt virksomhet i området. Årlig leie kr 600,- + vannavgift. Leieforholdet opphørte 31.12.2003 da det forelå andre planer for tomten.
Truet?: Ja. OBOS har, med utgangspunkt i reguleringsplanen fra 1988, ønsket boligbygging på området. Nærmiljøet har protestert.
Merknad: