Parsellhager i Oslo

Manglerudjordet parsellhagelag

Parsellhagen grenser opp mot Manglerud parsellhage, og ligger delvis på kommunens tomt og delvis på et areal som tilhører Manglerudjordet borettslag, der de fleste av parselldyrkerne bor. På grunn av etablering av en barnehage på området ble det inngått et makeskifte mellom kommunen og borettslaget, og parsellhagen ble på midten av 90-tallet flyttet litt nedover jordet i forhold til opprinnelig plassering.

Kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
   

 

Etablert: 1977
Områdets totale størrelse: ca. 700 m2
Antall parseller: 17
Størrelsen på parsellene: 30 m2
Leiepris pr. parsell/pr. år: kr 150,-
Venteliste: 35 (juni 2024)
Ledige: Nei
Tilrettelagt for funksjonshemmede: Hellelagt mellom parsellene
Leiebetingelser for parsellbrukerne: Borettslagets beboere får prioritet
Vannforsyning: Ja, tilfredsstillende
Inngjerding: Nei, stort sett uproblematisk
Tilgang til toalett: Nei, men de fleste bor like ved parsellhagen
Felles redskapsbod: Felles redskapskasse med lås
Fellesarealer: Benk og plen rundt parsellen
Styre og vedtekter: Ja
Dugnad: Vår og høst
Arrangementer/kurs: Nei
Foreningstilknytning: Nei
Markedsføring: Internettsiden til borettslaget
Bydelens rolle: Ikke involvert
Områdets reguleringsstatus: Regulert til friområde (turvei) og boligparkering
G.nr/B.nr: 148/3
Grunneier: Oslo kommune og Manglerudjordet borettslag
Forvaltningsansvar: Eiendoms- og byfornyelsesetaten og borettslaget
Tidsramme og leiebetingelser for kontrakten: Løpende kontrakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Årlig vannavgift ca. kr 800,-
Truet?: Det har tidligere (1986-87) vært snakk om å bygge eldreboliger på tomten, men protestene var mange og det er i dag ingen konkrete planer for utbygging av området.
Merknad: