Litteratur

FILMER

Den urbane hagen, laget av Dæhlen, M & Ortiz, R 2011

Urtehagen på Grønland, av Gatekunstakademiet, MAJOBO, 2013

 

RAPPORTER, ARTIKLER OG LITTERATUR FRA NORGE 

Fylkesmannen i Hordaland: Parsellhagehåndboken - etablering og drift av parsellhager, 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Urbant landbruk – bærekraftig, synlig og verdsatt, rapport nr. 1/2014 

Dæhlen, M & Ortiz, R, Urban dyrking: Tanker og ideer om dyrking i byen, Senter for Byøkologi, BYØK-rapport 01/11

Bolig og eiendomsetaten, Oslo kommune, Byfornyelse med parsellhager. Prosjektrapport fra prøveprosjektet 1.7.93

Gallis, Helene: Dyrk Byen! Håndbok for urbane bønder, 2015

Haavie, Siri: Den langsomme tids landskap Kronikk Aftenposten, 26.08.2001

Haavie, Siri: Parsellhagedyrking i Oslo – en statusoversikt, Osloforskning, rapport 1/2001

Haavie Siri: Parsellhager i et overflodssamfunn - fra matauk til livsstilsprosjekt, PLAN 5-2000

Haavie Siri: Parsellhagen - en møteplass for ulike kulturer, PLAN 6-2005

Haavie Siri: Dyrker bylivet, Byminner nr. 3, 2009

Kavli, Ingvild Marie: "Går det bra med grønnsakene dine?": Parsellhager som flerkulturelt samlingspunkt og integreringsarena. Masteroppgave i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2013

 

RAPPORTER, ARTIKLER OG LITTERATUR FRA UTLANDET 

Growing in the community (2. edition, 2015) – britisk veileder til parsellhagedrift med tilleggsdokument

Allotment plotholders handbook, Manchester

Dyrk Byen – livskvalitet med urban farming, København 2014

Sådan laver du en byhave, København 2015

Dyrk din by, Fælles byhaver og frivillihed i byfornyelsen, Danmark 2012

Creating space for sustainable food systems in urban communities, Handbook, Practical approaches and examples for cities, EU 2015

Food For the City. A future for the Metropolis, Stroom den Haag, 2013, NAi Publishers

Farming the city. Food as atool for Today’s Urbanisation, Ed. CITIES trancityxvaliz, 2013

www.tagtomat.dk

Crouch D: The Art of Allotments: Culture and Cultivation, Five Leaves Publications, 2003. ISBN: 0 907123 78 3

Crouch D: English Allotment Survey – Report of the Joint Survey of Allotments in England
National Society of Allotment and Leisure Gardens Ltd (NSALG) & Anglia Polytechnic University, NSALG, Corby 1997

Crouch D & Sempik J & Wiltshire RGrowing in the Community. A Good Practice Guide for the Management of Allotments, For the Department of the Environment, Transport and the Regions, The Greater London Authority, the Local Government Association and the Shell Better Britain Campaign, 2001

Crouch D & Ward CThe Allotment: its landscape and culture, Five Leaves Press, Nottingham 1997

Garner J F: The Law of Allotments, Fourth Ed. Shaw & Sons Ltd, London 1984

Garnett T: Growing Food in Cities: A report to highlight and promote the benefits of urban agriculture in the UK
National Food Alliance & SAFE Alliance publ., London 1996

HM GovernmentThe Government's Response to the Environment, Transport and the Regional Affairs Committee's Report: The Future for Allotments
Cm 4052, 1998

House of Commons – Environment, Transport and Regional Affairs Committee, The Future for Allotments, Volume 1, Report and Proceedings of the Committee, HC 560-1, London: The Stationery Office, 1998

Sustain: CityHarvest: The feasibility of growing more food in London
Sustain publ., London 1999