Parsellhager i Oslo

Nyheter

Tveita parsellhage ble nominert til Folkehelseprisen 2009

I innstillingen fra kommunen stod det:

"Kandidaten representerer et allment og enkelt folkehelsetilbud som er godt forankret i lokalsamfunnet. Det er fullstendig brukerstyrt, åpent for alle grupper og billig å bruke. Tilbudet forener de aldersgrupper, nasjonaliteter og kunnskapsnivåer som ønsker å være der, og brukerne sier at mangfoldet er stort og fremhever hvor positivt det er. Aktivitetene som foregår i parsellhagen treffer godt innsatsområdene i Folkehelseplanen. Dyrking av grønnsaker og fokus på tilbreding og utnyttelse av dette kan gi både kunnskap og inspirasjon. Samholdet og selve aktiviteten i hagen kan bedre den psykiske og kanskje også den fysiske helsen. Fokus på verdien av enkle gjøremål og fremheving av lokalt og egenstyrt aktivitet kan få personer og lokalsamfunn til å klare hverdagen bedre".

Vi gratulerer Tveita med en velfortjent nominasjon som har bidratt til å synliggjøre parsellhagenes betydning for både fysisk og psykisk helse.